Aanvraagprocedure Aanbieders

Aanbieders van duikgeneeskundige nascholingsactiviteiten voor artsen kunnen bij het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA) een aanvraag voor accreditatie van een activiteit indienen.

Procedure
De aanvraag wordt middels het NICDA Accreditatie Aanvraagformulier voor Aanbieders gedaan. Dit formulier dient geheel te worden ingevuld en voorzien van de daarin genoemde documenten en materialen. De complete aanvraag dient elektronisch verzonden te worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


De verplichte bijlagen bij de aanvraag zijn:
•    het programma van de activiteit,
•    de docenten betrokken bij de activiteit,
•    de specifieke doelstellingen van deze activiteit,
•    het volledige cursusmateriaal*.


* indien het cursusmateriaal ten tijde van de aanvraag nog niet geheel gereed is, dient per presentatie een samenvatting ingeleverd te worden. Het cursusmateriaal dient in dat geval ten minste drie weken voor aanvang van de eerste bjieenkomst van de activiteit bij het NICDA te worden aangeleverd. Dit kan elektronisch naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Optioneel kan een toelichting op de activiteit als bijlage worden bijgevoegd.

Nadat de aanvraag en de bijlagen ontvangen zijn, ontvangt de aanbieder een factuur.  Als de betaling van de factuur ontvangen is wordt de aanvraag met de bijlagen naar het College van Deskundigen verstuurd.

Een complete aanvraag inclusief de betaling dient tenminste twee kalendermaanden voor het begin van de activiteit door het NICDA ontvangen te zijn. Het college van deskundigen zal binnen maximaal zes weken na ontvangst een uitspraak doen over de toe te kennen accreditatiepunten.

Aanvragen en/of betalingen die minder dan twee kalendermaanden voor aanvang van de activiteit worden ontvangen, kunnen niet in behandeling worden genomen. Accreditatie wordt niet achteraf verleend.

Presentie
Om voor accreditatie in aanmerking te komen dient de aanvrager van de activiteit een presentielijst van de aanwezige deelnemers bij te houden. Deze lijst dient per dag door de deelnemers getekend te worden. Deelnemers die niet alle onderdelen gevolgd hebben kunnen geen of in sommige gevallen slechts een deel van de verleende accreditatiepunten krijgen. De kopie of scan van de presentielijst moet uiterlijk acht weken na de laatste bijeenkomst van de activiteit worden ingediend bij het NICDA.

Kosten
Voor aanbieders die certificering aanvragen bedragen de kosten €150,- per activiteit.

Geldigheid.
Toegekende accreditering is geldig voor een periode van een (1) jaar ingaande op de eerste dag van de betreffende activiteit. Indien activiteiten binnen dit jaar ongewijzigd m.b.t. vorm en inhoud worden herhaald, dient het NICDA vooraf van iedere uitvoering op de hoogte gesteld te worden van de locatie(s) en datum(s) van de uitvoering.