content-header

Het NICDA is de certificerende en accrediterende instantie voor de duikerartsen Nederland met een nationale certificering (duikerartsen D) en in samenwerking met het European College for Baromedicine (ECB) voor de herregistratie van Europese duikerartsen te weten de Medical Examiner of Divers (level 1) en Diving Medicine Physicians (Level 2d). Het doel hierbij is de borging van een hoge kwaliteit van de duikgeneeskundige opleidingen en van duikerartsen. Het NICDA hanteert hierbij de richtlijnen van de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) en de European Diving Technical Committee (EDTC).

De nationale certificering tot duikerarts D geeft de advies- en keuringsbevoegdheid in het specifieke specialisme van die duikerarts. De Europese certificeringen geven bevoegdheid voor het verrichten van keuringen bij sport- en beroepsduiker en de behandeling van duikers met behulp van hyperbare zuurstof.

Voor gecertificeerde duikerartsen zie www.mijnduikerarts.nl

Het NICDA wordt voor advisering bijgestaan door de Commissie van Deskundigen bestaande uit toonaangevende specialisten van de belangrijkste duikgerelateerde specialismen.