content-header

Het NICDA is de certificerende en accrediterende instantie voor de duikerartsen Nederland met een nationale certificering (duikerartsen C en D) en in samenwerking met het European College for Baromedicine (ECB) voor de herregistratie van Europese duikerartsen te weten de Medical Examiner of Divers (level 1) en Diving Medicine Physicians (Level 2d). Het doel hierbij is de borging van een hoge kwaliteit van de duikgeneeskundige opleidingen en van duikerartsen. Het NICDA hanteert hierbij voor 100% de richtlijnen van de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) en de European Diving Techincal Committee (EDTC).

De nationale certificering tot duikerarts C geeft bevoegdheid tot het uitvoeren van (intrede/her)keuringen bij sportduikers, de certificering tot duikerarts D tot de advies- en keuringsbevoegdheid van het specifieke specialisme van die duikerarts. De Europese certificeringen geven bevoegdheid voor het verrichten van keuringen bij sport- en beroepsduiker en de behandeling van duikers met behulp van hyperbare zuurstof. Zie voor verdere informatie: Europese certificeringen.

Verwijzingen voor certificeringsinformatie en gecertificeerde duikerartsen zie www.mijnduikerarts.nl

Het NICDA wordt voor advisering bijgestaan door de Commissie van Deskundigen bestaande uit toonaangevende specialisten van de belangrijkste duikgerelateerde specialismen.