content-header

Het bestuur van het NICDA wordt gevormd door:

dr. E.B. Bongartz, neurochirurg niet praktiserend, voorzitter

dr. S.M. Dermout, gynaecoloog, MED/second opinion, duikerarts D, bestuurslid, (her)certificering secretariaat

dr. P.C. Scholten, gynaecoloog, bestuurslid, penningmeester

drs. F.H.J. van Stekelenburg, huisarts, duikerarts C, bestuurslid, (her)certificering secretariaat

 

Het rekeningnummer van Stichting NICDA te Amsterdam:

NL84 INGB 0006 1335 64