Veel gestelde vragen

Waarom zou ik me bij het NICDA laten certificeren?
Antw. Het NICDA is een onafhankelijke certificeringsinstantie zonder belangenverstrengeling. Er bestaat geen relatie met instanties die cursussen verzorgen of opleidingsinstituten. U kunt uw certificeringsaanvraag indienen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waar vind ik de door het NICDA gecertificeerde artsen?
Antw. Op www.mijnduikerarts.nl

Wat is het bankrekeningnummer van het NICDA?
Antw. Het bankrekeningnummer van Stichting NICDA is NL84 INGB 0006 1335 64

Hoelang is mijn certificering geldig?
Antw. De initiele certificering is drie jaren geldig, de hercertificering is vijf jaar geldig. Zie ook rubriek Nieuws op deze site.

Moet ik mijn certificeringstermijn zelf in de gaten houden?
Antw. Ja zeker. Om te voorkomen dat u niet voldoende accreditatiepunten meer kunt halen in een te korte periode die nog rest is het verstandig om uw certificatietermijn zelf in de gaten te houden. Ca. 2-3 maanden voor u weer moet gaan hercertificeren krijgt u een herinnering van het secretariaat van het NICDA.

Mijn duikmedische bij/nascholing komt niet voor op de lijst van geaccrediteerde opleidingen/ nascholingen. Wat nu?
Antw. Het gaat erom dat er duikmedische nascholing is gevolgd. Er zijn verschillende organisaties die nascholing aanbieden. Ook niet-NICDA geaccrediteerde cursussen kunt u indienen. U stuurt bij de aanvraag tot verlenging het diploma/bewijs mee van deelname aan cursussen/opleidingen (in de duikgeneeskunde). Dit document tezamen met het leerplan/programma, de eindtermen en het examenreglement moeten opgestuurd worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het College van Deskundigen beoordeelt vervolgens de relevantie voor de duikgeneeskunde en het aantal toe te kennen punten voor deze activiteiten. Het College van deskundigen kan bezwaar aantekenen als de bijscholing niet voldoet aan de toetstermen zoals die geformuleerd zijn op website.

Welke activiteiten naast de duikmedische bij- en nascholing leveren ook accreditatiepunten op?
Antw. Alleen door het ECB/NICDA goedgekeurde duikmedische cursussen en congressen leveren accreditatiepunten op.

Welk duikgeneeskundig-certificeringskader wordt door het NICDA gehanteerd?  
Antw. De ECHM-EDTC educational and training standards 2011 worden door het NICDA gehanteerd.

•Ik ben het niet eens met de beoordeling /afwijzing van mijn opgevoerde nascholing of hercertificeringsverzoek. Wat moet ik doen?
Antw. U kunt uw bezwaar gemotiveerd richten aan het bestuur van het NICDA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik heb een certificering als MED (Medical Examinar of Divers). Wordt de hercertificering door het NICDA verzorgd?
Antw. De uiteindelijke hercertificering vindt plaats door het European College of Baromedicine (ECB), een certificerende instantie die is ingesteld door ECHM (European Committee for Hyperbaric Medicine). Het NICDA verzorgt de logistiek van de certificvering en het NICDA is door het ECB aangewezen om een beoordeling te geven van lokale, niet door het ECB geaccrediteerde activiteiten.

Hoe kan ik “second opinion arts” worden?
Antw. Uw schriftelijke aanvraag kunt u richten aan het NICDA en beoordeling zal volgen door het CvD van het NICDA. Second opinion keuringen zijn voorbehouden aan duikerartsen met een bovengemiddelde kennis en een lange ervaring in de duikgeneeskunde.

Wat doen D-Artsen?
Antw.  D-Artsen doen geen basiskeuringen (tenzij eveneens gecertificeerd als MED/DMP), maar worden geraadpleegd op hun specifieke kennis. Zij kunnen geraadpleegd worden door duikers en keurende artsen.